Δίγλωσσα παιδιά

Το Centro Galileo προσφέρει πολλά χρόνια τώρα ειδικά μαθήματα σε παιδιά και νέους Ιταλούς ή Ελληνοϊταλούς που κατοικούν στα Χανιά. Μεγαλώνουν έτσι, σε ένα οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μιλάνε μόνο την ιταλική γλώσσα. Μέσα από τα εβδομαδιαία μαθήματα σκοπεύουμε να:

  • έρθουν σε επαφή τα παιδιά και οι έφηβοι, όχι μόνο με τον προφορικό αλλά και με τον γραπτό λόγο, ακολουθώντας τη μεθοδολογία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • παρέχουμε τα βασικά κοινωνικοπολιτισμικά στοιχεία που διδάσκονται αντίστοιχα στα ιταλικά σχολεία.

Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται για τα μαθήματα αυτά επιλέγεται ανάμεσα σε πολλούς ιταλικούς εκδοτικούς οίκους οι οποίοι ακουλοθούν το πρόγραμμα σπουδών που έχει εγκριθεί από του Υπουργείο Παιδείας.

Το ωράριο και οι εκπαιδευτικοί στόχοι συζητούνται μεταξύ των εκπαιδευτικών και των γονέων κατά την έναρξη του σχολικού έτους.

GreekItalian

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΝΑΡΞΗ:

08/01/2018 ΚΑΙ 15/01/2018

Bambini Bilingui

Bambini Bilingui 15